Зерттеулер

Зерттеулер

«Қазақстан жастары» талдамалық баяндамасы, 2021

Талдамалық баяндама Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша жаппай республикалық сауалн...
06.10.2021 1636

«Жастар саясаты саласындағы стратегиялық құжаттарды əзірлеу жəне іске асыру бойынша халықаралық тəжірибе» баяндамасы, 2020

«Жастар саясаты саласындағы стратегиялық құжаттарды əзірлеу жəне іске асыру бойынша халықаралық тəжірибе» баяндамасы Қазақстан Рес...
19.02.2020 946

«Жастардың негізгі страталарының мәселелері мен қажеттіктері» талдамалық баяндамасы, 2020

Талдамалық баяндама Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша жастар арасында жаппай респ...
19.02.2020 1033

«Қазақстан жастары» талдамалық баяндамасы, 2020

Талдамалық баяндама Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша жастар арасында республикал...
19.02.2020 1012

«Қазақстандағы NEET жастарының әлеуметтік ұстанымдары» талдамалық баяндамасы, 2020

Талдамалық баяндама Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша фокус-топтық пікірталас әді...
19.02.2020 968

«Қазақстандағы ауыл жастарының әлеуметтік жай-күйі және өзекті мәселелері» талдамалық баяндамасы, 2019

Ірі әлеуметтік-демографиялық топ бола отырып, жастар бірқатар ерекшеліктерге ие. Бір жағынан, жастар үшін мобильдіктің, интеллекту...
19.02.2019 861

«Қазақстандағы NEET жастарының әлеуметтанулық портреті» талдамалық баяндамасы, 2019

Қазіргі қоғам мәселелерінің бірі білім және еңбек салаларында жұмыс істемейтін халықтың белгілі бір үлесінің болуы болып табылады...
19.02.2019 1034

«Қазақстан жастары. Екінші өлшем» талдамалық баяндамасы, 2019 жылдың 2-жартыжылдығы

Қазіргі уақытта елдің жаһандық әлемдегі бәсекеге қабілеттілігі көбінесе мемлекеттің жас ұрпаққа қатысты саясатына байланысты. Жаст...
19.02.2019 877

«Қазақстан жастары. Бірінші өлшем» талдамалық баяндамасы, 2019 жылдың 1-жартыжылдығы

Жастар – көптеген қоғамдық-саяси процестердің қозғаушы күші және халықтың неғұрлым ұтқыр, белсенді бөлігі бола отырып, өңірдің дам...
19.02.2019 848

«Болашақ мамандықтары: Y, Z ұрпақтары қандай бағытқа дайын болуы керек?» республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 2018

Материалдар Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам 2018 жылғы 27 сәуірде министрлігінің тапсырысымен жастардың ...
19.02.2018 872

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі аспектілері» талдамалық баяндамасы, 2018

Берілген баяндама «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында қазақстандық жастардың құндылықтары мен құндылықтық бағдарларының эмпирика...
19.02.2018 876

«Атырау облысы жастарының әлеуметтік ахуалы» талдамалық баяндамасы, 2018

«Атырау облысы жастарының әлеуметтік ахуалы» атты әлеуметтанулық зерттеулерінің нәтижелері бойынша аналитикалық баяндама екі әдіст...
19.02.2018 831

«Алматы қаласы жастарының субмәдениеттерге қызығушылығы мен маргиналдану деңгейін анықтау» талдамалық баяндамасы, 2018

Жастар әрдайым қоғамдық-саяси процестерге кеңінен араласып, өткен ғасырдағы ең үлкен әлеуметтік төңкерістер мен саяси өзгерістерді...
19.02.2018 975

«Астана қаласының жастар ахуалын кешенді әлеуметтік зерттеу» талдамалық баяндамасы, 2018

Астана қаласы жастарының жағдайын кешенді социологиялық зерттеу нәтижелері бойынша аналитикалық баяндама үш тараудан тұрады. Бірін...
19.02.2018 844

«Мемлекеттік жастар саясатының жағдайы: қажеттіліктер мен әлеуметтік тәжірибелер» талдамалық баяндамасы, 2018

Жастардың әлеуметтік қатынастардағы, материалдық және рухани игіліктерді өндірудегі атқаратын рөлі зор. Тәжірибе көрсетіп отырғанд...
19.02.2018 836

«Жастар ортасындағы қоғамдық-саяси жағдайды зерттеу» талдамалық баяндамасы, 2018 жылдың 2-жартыжылдығы

Баяндама Қазақстан Республикасының қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша 2018 жылдың екінші жартыжылдығында жүргізілген «...
19.02.2018 800

«Жастар ортасындағы қоғамдық-саяси жағдайды зерттеу» талдамалық баяндамасы, 2018 жылдың 1-жартыжылдығы

Осы баяндама 2018 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің тапсырысы б...
19.02.2018 801

«Не ауыл емес, не қала емес: Қазақстанның моноқалаларындағы жастарды бейресми жұмыспен қамту проблемасы» баяндамасы, 2017

Ресми емес жұмыспен қамту дегеніміз - елде бар заңдармен ішінара немесе толықтай реттелмеген және ресми еңбек келісім-шарттарында ...
19.02.2017 840

«Жастардың еңбек және оқу миграциясына дайындығын зерттеу» талдамалық баяндамасы, 2017

Бұл есеп Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің тапсырысымен жүргізілген «Жастардың еңбек және оқу миграциясына...
19.02.2017 1146

«Қазақстандағы жас отбасылардың әлеуметтік бейімделуі» талдамалық баяндамасы, 2017

«Қазақстандағы жас отбасылардың әлеуметтік бейімделуі» атты баяндама әлеуметтанулық зерттеулер нәтижесіне негізделіп, Қазақстан Ре...
19.02.2017 885