Жастар ресурстық орталықтары

Жастар ресурстық орталықтары

ЖРО дегеніміз не?

Жастар ресурстық орталығы немесе ЖРО – жастардың әлеуметтік және тұлғалық дамуына жәрдемдесетін және жастар ұйымдарының қызметіне қолдау көрсететін ұйым.

ЖРО негізгі міндеттері:

ЖРО санмен:

ҚР-дағы ЖРО жалпы саны

209

Облыстық ЖРО

12

Қалалық ЖРО

35

Аудандық ЖРО

162

Жастар ресурстық орталықтары туралы үлгілік ережені бекіту туралы: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1900019619

Жастар ресурстық орталықтарының жұмысын ұйымдастыру және олардың тиімділігін бағалау жөніндегі әдістемелік ұсынымдар