Әдістемелік құралдар
«Қазақстандық құндылықтардың қалыптасу ерекшеліктері» әдістемелік құралы, 2016

«Қазақстандық құндылықтардың қалыптасу ерекшеліктері» әдістемелік құралы, 2016

Методический материал «Особенности формирования казахстанских ценностей», 2016
Бұл оқу құралында, құндылық бағыттарын зерттеу саласындағы халықаралық практикалық тәжірибе мен теоретикалық жұмыстар қарастырылып, қазақстандық құндылық бағыттарының қалыптасуындағы саяси-құқықтық негіздері баяндалған, қазақстандықтарда құндылықтардың қалыптасуы бойынша ұсыныстар ұсынылған. Жастардың құндылықтық тәрбиесі сұрақтары көтерілетін «Мәңгілік ел», «Ұлт жоспары – мемлекет басшысының бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадамы», «Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» нормативті-құқықтық және бағдарламалық құжаттарына ерекше назар аударылады.
26.02.2016 2020

Тізімге оралу