Әдістемелік құралдар
«Жастардың рухани-адамгершілік құндылықтарын дамыту» әдістемелік құралы, 2021

«Жастардың рухани-адамгершілік құндылықтарын дамыту» әдістемелік құралы, 2021

Методический материал «Развитие духовно-нравственных ценностей молодежи», 2021

Бұл оқу құралы «Рухани Жаңғыру» бағдарламасының призмасы арқылы адамгершілік қасиеттерді, руханилықты тəрбиелеуге; мемлекеттің, университеттің тарихи-мəдени дəстүрлерін сақтауға жəне көбейтуге; университет рухына қосылуға, ынтымақтастық пен корпоративтік сезімді қалыптастыруға;тұлғаның шығармашылық өзін-өзі дамытуына жəне өзін-өзі жүзеге асыруына бағытталған оңтайлы əлеуметтік-педагогикалық тəрбие ортасын құруға; студенттік өзін-өзі басқарудың əртүрлі нысандарын пайдалана отырып, ұжымды басқару біліктері мен дағдыларын дамытуға; университеттің қоғамдық ұйымдары, клубтары, бірлестіктері мен ұжымдарының жұмысына жəрдемдесуге, мəдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыруға бағытталған.

14.07.2021 1956

Тізімге оралу