Әдістемелік құралдар
«Қазақстандық жастардың құндылықтар жүйесінің қалыптасуына діннің әсері» әдістемелік құралы, 2017

«Қазақстандық жастардың құндылықтар жүйесінің қалыптасуына діннің әсері» әдістемелік құралы, 2017

Методический материал «Влияние религии на формирование системы ценностей казахстанской молодежи», 2017
«Қазақстандық жастардың құндылықтар жүйесінің қалыптасуына діннің әсері» әдістемелік ұсыныстары ҚР Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырмасын орындау аясында әзірленген. Талдаудың басты пәні – жастардың құндылықты бағдарларына діннің әсер етуінің мәселелі аспектілерін анықтау. Берілген әдістемелік ұсыныстарда негізгі нормативті-құқықтық құжаттарға шолу жасалады, әдістемелік материалдарда діни құндылықтарды өлшеу тәсілдері қарастырылып, жас қазақстандықтардың құндылықты бағдарларына діннің әсер етуінің мәселелі аспектілеріне талдау жасалып, оларды шешу жолдары ұсынылады.
26.02.2017 1792

Тізімге оралу